TIETOSUOJASELOSTE

Asiakasrekisteriä koskeva rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

LAADITTU 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Japetti Oy

Latokuja 7, 21260, Raisio

Petri.lammervo@japetti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Lammervo

Petri.lammervo@japetti.fi

Latokuja 7, 21260, Raisio

3. Rekisterin nimi

Kiinteistöhuolto Japetti Oy:n Asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Kiinteistöhuolto Japetti Oy:n palvelujen hoitamiseen.

Tietoja käytetään:

-Asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen

-Yhteydenpitoon

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot asiakkaista:

-Sukunimi, etunimet

-Henkilötunnus

-Osoitetiedot

-Puhelinnumerot

-Sähköpostiosoite

-Asiakkaan antamat lisätiedot

-Muuttopäivä


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten työntekijöille siinä määrin kuin ne ovat työn suorittamisen kannalta välttämättömiä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa mikäli se on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti.

Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain Petri Lammervo:lla ja Jaana Lammervo:lla. Kohteessa on manuaalisten tietojen hävitystä varten paperisilppuri ja tietoturvalaatikko.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.